Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Vrty

V rámu "Vrty" se zadávají vrty, které umožňují modelování jednotlivých geologických vrstev (v závislosti na nastavení v rámu Základní data) nebo hladiny podzemní vody (v závislosti na nastavení v rámu Voda).

Postup při zadávání bodů, které určují umístění vrtů je zcela shodný jako v případě zadávání bodů terénu. Kromě souřadnic umístění vrtu zadává název vrtu a mocnosti vrstev. Vygenerovaný geologický profil lze jednoduše upravovat použitím funkce automatického dopočtu výšky z a mocností vrstev.

Vrty lze zadávat pouze v první fázi budování. Program automaticky zajišťuje, že  spodní vrstva leží vždy pod horní vrstvou - nemůže dojít ke "Křížení vrstev" - dominantní v těchto případech je vždy horní vrstva.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Vrty" - zadání, editace

Rám "Vrty" - zadané vrty

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.