Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu.

Rám má dvě varianty. První pro nekotvenou (štětovou) stěnu a druhý pro kotvenou (rozepřenou) stěnu.

Pro obě varianty je možné zadat součinitel redukce pasivního tlaku.

Pro výpočet dle metodiky mezních stavů nebo stupňů bezpečnosti se pro nekotvenou stěnu zadává stupeň bezpečnosti.

Pro kotvenou stěnu volíme typ uložení v patě (vetknutá, volně uložená).

Při výpočtu podle EN 1997 nebo LRFD se výpočtové koeficienty zadávají v záložce "Výpočet tlaků". U výpočtu podle návrhového přístupu 1 je nutné v rámu zadat číslo kombinace.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - nekotvená stěna

Rám "Výpočet" - kotvená stěna

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.