Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Parametry konsolidace

Při výpočtu konsolidace (nastaveno v rámu "Nastavení") slouží spodní okno v rámu "Výpočet" k zadávání parametrů konsolidace.

První fáze výpočtu představuje pouze geostatickou napjatost v počátečním čase výstavby. Zadává se horní a dolní rozhraní konsolidující zeminy a směr odtoku vody z této vrstvy (nahoru, dolů nebo oběma směry).

Program umožňuje vykreslení časového průběhu sedání (graf v pravé části desktopu) podle příslušné teorie sedání. Na svislé ose je znázorněn stupeň konsolidace U [%], na vodorovné ose pak doba sedání t [dny].

Rám "Výpočet" - primární geostatická napjatost (1. fáze)

V dalších fázích výpočtu se zadává čas trvání fáze a působení zatížení. Zatížení může být vneseno celé na počátku fáze nebo narůstá lineárně po celou dobu trvání fáze. Výpočet je proveden od první fáze do fáze, ve které je zapnuto "Celkové sednutí" (lze zaškrtnout v jakékoliv fázi mimo první).

Rám "Výpočet" - konsolidace (ostatní fáze)

Příklad: jaké bude sedání od přitížení po 5 dnech, 1 měsíci, 1 roce a 5 letech? Zadání v jednotlivých fázích bude vypadat následovně:

1. fáze

Pouze geostatické napětí

2. fáze

Přitížení, čas: 5 dní

3. fáze

Beze změny, čas: 25 dní

4. fáze

Beze změny, čas: 335 dní

5. fáze

Beze změny, čas: 1460 dní

6. fáze

Zaškrtnout volbu "Celkové sednutí" a spustit výpočet

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.