Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Zkoušky

Rám "Zkoušky" obsahuje tabulku se všemi zadanými zkouškami. V tabulce je zobrazen název a typ zkoušky, její souřadnice a stav zkoušky. Vedle tabulky je vykreslena vybraná zkouška.

V tomto rámu se zadávají neupravená data z polních zkoušek provedených na staveništi. Zadávají se nejen základní data nutná k vytvoření modelu podloží, ale také nepovinná data sloužící k vytvoření geologické dokumentace.

Zkoušky by se zde měly zadávat vždy neupravené, tak jak byly naměřeny na staveništi. Vlastní úpravy vrtů respektive interpretace polních zkoušek se provádí v rámu Zemní profily. Každá zkouška automaticky vytváří zemní profil (pokud ji to nezakážeme vypnutím tlačítka "Zkouška tvoří profil zkoušky").

Zvláštní stavem zkoušky je, pokud je umístěna mimo staveniště, což se může stát především při importu dat více zkoušek. V tomto případě so zkouška nevykresluje a netvoří "Zemní profil".

Zkoušky mohou být vloženy ručně tlačítkem "Přidat" nebo importovány pomocí tlačítka "Import".

Program "Stratigrafie" podporuje následující typy zkoušek:

Rám "Zkoušky"

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.