Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden metodou konečných prvků s uvažováním Winkler-Pasternakova podloží.  Pro jednu zadanou úlohu lze provést resp. zobrazit více výpočtů. V pravém horním rohu rámu se zobrazuje informace o provedení výpočtu. Jestliže se změní parametry úlohy, je třeba provést výpočet znovu pomocí tlačítka "Počítej".

Pokud se parametry podloží počítají z geologického profilu, pak je nutné zadat v rozbalitelném seznamu zvolit "Charakteristickou kombinace pro výpočet podloží".

V rozbalitelném seznamu "Výsledky" se nastavuje kombinace zatížení MSÚ nebo MSP (popř. obálky kombinací zatěžovacích stavů) pro které mají být zobrazeny výsledky výpočtu na desktopu.

Ve spodní části rámu se nastavuje, které veličiny se vykreslují (Deformace, Posouvající síla, Moment...) a způsob jejich vykreslení na desktopu.

Rám "Výpočet"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.