Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Podloží

Rám "Podloží" obsahuje tabulku se seznamem hodnot parametrů Winkler-Pasternakova podloží C1 a C2 resp. přetvárných charakteristik zemin (Edef, ny, hz) v závislosti na volbě v rámu "Nastavení".

Přidání parametrů se provádí v dialogovém okně "Nové parametry podloží".

V tabulce se zobrazují hodnoty toho parametru, který je vybrán v rozbalitelném seznamu  nad tabulkou. Přidání (editace) hodnot parametrů se provádí v dialogovém okně "Nové parametry podloží ". V dialogové okně se zadává pořadnice X a hodnota parametru.

Rám "Podloží"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.