Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

NCMA - SRW

Postup výpočtu dynamických sil je přebrán z manálu NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Výpočet je založen na teorii Mononobe-Okabe s tím rozdílem, že dynamický účinek aktivního zemního tlaku, působícího na zeď (resp. na vyztužené zemní těleso) je rovnoměrně rozložen po výšce konstrukce. Další důležitý rozdíl při výpočtu je redukce délky vyztužené zeminy na polovinu, z té je následně spočtena vodorovná složka zatížení vlivem zemětřesení.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.