Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Výpočet mezní zatěžovací křivky

Jedním z výstupů programu je pracovní diagram svisle zatížené piloty - mezní zatěžovací křivka, která popisuje závislost mezi svislým zatížením a spočteným sednutím piloty.

Mezní zatěžovací křivka se určí součtem sednutí piloty od síly na patě a na plášti určených podle grafů pro výpočet sedání. Příklad typického tvaru mezní zatěžovací křivky je znázorněn na obrázku.

Mezní zatěžovací křivka

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.