0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Pokud nejsou koeficienty kh a kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Výpočet zemních tlaků s vlivem zemětřesení je popsán v teoretické části nápovědy "Vliv zemětřesení".

Přírůstek zemního tlaku od zemětřesení může být uvažován na celou délku konstrukce, případně lze jeho účinek omezit jen do určité hloubky.

Rám "Zemětřesení"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.