Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Nastavení

V rámu "Nastavení" lze předefinovat pozici bodu, který se pak umísťuje v hlavním okně programu MKP. Poloha bodu se může určit na vybraný volný bod, počátek souřadného systému nebo na libovolné souřadnice. Tímto způsobem lze přesně umístit daný bod kostrukce ostění v hlavním okně programu "MKP".

V pravé části rámu lze zapnout použití druhého tubusu. Druhý tubus se v rámu "Nastavení" zobrazí jako náhled, a pak až po přenesení dat do programu "MKP". Druhý tubus je klon zadaného ostění, liší se pouze svým umístěním vůči původně zadané konstrukci.

Rám "Nastavení"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.