Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Přírůstek napětí od přitížení

Program počítá přírůstek napětí v zemním a horninovém masívu od přitížení podle teorie pružného poloprostoru (Boussinesq).

Přírůstek napětí v bodě masívu od nekonečného pásového přitížení se stanoví podle následujícího schématu:

Stanovení napětí od nekonečného pásového přitížení

Lichoběžníkové přitížení program automaticky rozdělí na deset pásových zatížení. Výsledné napětí v bodě od pásového přitížení se stanoví jako součet změn napětí od jednotlivých pásových přitížení.

Přírůstek napětí od bodového přitížení se vypočte následovně:

Přitížení vztažené k bodu "O"

kde:

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.