Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Nastavení škály

Barevná škála je důležitým nástrojem pro přehledné zobrazení výsledků.

V programu jsou přednastavené dva typy škál - "Rovnoměrná" a "Přes nulu". Obě škály mají pohyblivé minimum a maximum hodnot a přednastavené barvy. Minimální a maximální hodnota škály se při změně veličiny resp. fáze budování automaticky přegeneruje. "Rovnoměrná" škála znamená, že barvy jsou rozděleny rovnoměrně od minima do maxima. Škála "přes nulu" vykresluje barvy nad nulou teplými barvami (žlutá, červená), pod nulou studenými barvami (zelená, modrá).

V programu lze definovat uživatelské škály, a to jak s pevným minimem a maximem, tak pohyblivým minimem a maximem. Uživatelská škála se zadává v dialogovém okně "Definice škály barev". Škála je vždy definována pro aktuální jednotku (např. kPa, m) - při přepínání veličin se vždy nastaví aktuální škála pro příslušnou jednotku.

Ovládací prvky nástrojové lišty "Škály"

Pro práci se škálami jsou určena následující tlačítka:

Volba škály

  • v rozbalitelném seznamu lze vybrat již zadanou a uloženou škálu

Definice škály barev

Uloží aktuální škálu

  • otevře dialogové okno "Nová škála" pro uložení škály

Otevře správce škál

  • otevře okno se seznamem automatických a uživatelských škál

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.