0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Urychlení konsolidace

V případě použití svislých drénů je hodnota výsledného stupně konsolidace zvýšena o vliv radiálního stupně konsolidace Ur. Výsledná hodnota přetvoření v konsolidované vrstvě v dané fázi je pak přenásobena stupněm konsolidace Uav,r (případně Uav,r,red, pokud drény neprochází celou konsolidační vrstvou).

kde:

Uav,r

-

celkový stupeň konsolidace (s vlivem drénů)

Uav

-

svislý stupeň konsolidace

Ur

-

radiální stupeň konsolidace

Radiální stupeň konsolidace je spočten následovně:

kde:

ch

-

horizontální součinitel konsolidace [m2/den]

t

-

čas [dny]

de

-

ovlivněná oblast kolem drénu

Pro trojúhelníkové rozmístění:

Pro čtvercové rozmístění:

kde:

b

-

vzdálenost mezi drény

kde:

dw

-

průměr pískového drénu

V případě použití plastových pásků se místo dw uvažuje ekvivalentní průměr dp:

kde:

bp

-

šířka plastového pásku

t

-

tloušťka plastového pásku

Literatura:

Principles and Practices of Ground Improvement, Jie Han, 2015.

Simplified Method for Consolidation Rate of Stone Column Reinforced Foundations, Jie Han and Shu-Lin Ye, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 2001.

A Theoretical Solution for Consolidation Rates of Stone Column-Reinforced Foundations Accounting for Smear and Well Resistance Effects, J.Han and S.L.Ye, 2002.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.