Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Svislá únosnost - analytické řešení

V rámu "Svislá únosnost" se posuzuje svislá únosnost piloty. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu). Vzhled rámu se mění podle nastavení typu výpočtu v rámu "Nastavení".

Výpočet je proveden podle teorie zadané v záložce "Piloty". V této záložce se volí i metodika posouzení (EN 1997-1, stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty analytickým způsobem se provádí pro:

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Svislá únosnost" - výpočet podle klasické teorie

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.