Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 10.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 10.9.1, 10.9.2)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 10.5.1)

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc. Vzorce jsou z čl. 11.3.4, ve kterém je za šířku průřezu (b) dosazeno 0.88×d a za efektivní výšku (dv) dosazeno 0.8×0.9×d:

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vr,max a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs (čl. 11.5.1):

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.