0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Smyková krabicová zkouška

Hlavním výstupem této laboratorní analýzy je stanovení efektivních parametrů odvodněné smykové pevnosti (φef, cef), dále je možné získat smykové parametry reziduální a smykové parametry totální.

Zkouška je vhodná pro jemnozrnné zeminy charakteru jílu, prachu, písčitého prachu a jemného písku.

Ukázkový protokol smykové krabicové zkoušky

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-10

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.