Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

HPV

V rámu "HPV" se zadává hloubka hladiny podzemní vody. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vliv vody se projevuje ve změně geostatického napětí pod základem.

Rám "Voda"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.