Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Geometrie

V rámu "Geometrie" se zadává  hloubka stavební jámy a stiskem tlačítka volí tvar terénu dna. Zvolený tvar s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Rozměry konstrukce lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

V rámu lze také zadat přitížení dna stavební jámy.

Dále se v tomto rámu zadává typ průřezu pažící stěny. Při načtení dat ze starších verzí programu "Pažení návrh" je průřez nezadán. Editace průřezu se provádí pomocí tlačítka "Upravit".

Typ průřezu nemá vliv na výpočet vnitřních sil.

Výsledky posouzení průřezu jsou zobrazeny v rámu "Dimenzování".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.