0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Zobrazení mapy

Na mapě se zobrazují všechny polní zkoušky a body zájmu. Body zájmu jsou zobrazeny pomocí nastavené barvy a značky.

Přiblížení a oddálení mapy probíhá standardně pomocí dvou prstů.

V horním pravém rohu mapy se nachází ovládací ikony pro přepnutí vrstev (satelitní/standardní), zobrazení aktuální polohy zařízení a nastavení zoomu tak, aby byly vidět všechny objekty.

Pokud leží body blízko u sebe a je zobrazena větší oblast, jsou zobrazeny pomocí kolečka s počtem sjednocených bodů - po přiblížení se body vykreslí samostatně.

Zobrazení mapy

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.