0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Účinnost skupiny pilot

UFC 3-220-01A

  • pro osovou vzdálenost pilot ve skupině: 3d
  • pro osovou vzdálenost pilot ve skupině: 6d

La Barré (ČSN 73 1002):

kde:

nx

-

počet pilot ve směru x

ny

-

počet pilot ve směru y

ψ

-

je početně roven úhlu, jehož , je vyjádřený ve stupních

s

-

osová vzdálenost pilot

d

-

průměr pilot

Seiler-Keeney formula:

kde:

nx

-

počet pilot ve směru x

ny

-

počet pilot ve směru y

s

-

osová vzdálenost pilot

Zadat účinnost

Uživatelské zadání míry účinnosti v rozmezí 0,5 - 1,0.

Literatura:

Pochman, R.; Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Unified Facilities Criteria (UFC 3-220-01A): Design of deep foundations - Technical instructions, Chapter 5-3, 1997.

Venkatramaiah, C.: Geotechnical Engineering. Second edition, New Delhi (India): New Age International Publishers, 1995.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.