0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Polní zkoušky

Sekce "Polní zkoušky" obsahuje tabulku polních zkoušek.

Podoba zadávaných dat se řídí použitou sadou šablon - tedy veškerá data, která jsou v šabloně definována, lze v mobilní aplikaci zadat. V případě vytvoření projektu v mobilní aplikaci se zadávají pouze vrty se standardní mobilní šablonou.

Všechny zkoušky mohou obsahovat libovolné množství příloh - fotografie, videa, nahrávky.

Tip: V případě zadávání rozsáhlých textů v terénu (např. popisy vrstev apod.) je výhodné využít přepis hlasového vstupu do textu, který podporuje většina mobilních zařízení.

Polní zkouška - hydrovrt

Pokud sada šablon obsahuje šablony pro více typů zkoušek (nejen vrty), lze tyto zkoušky v mobilní aplikaci také zadat - viz obrázky níže:

Sada šablon v úloze, ze které projekt importujeme (Program "Stratigrafie")

Výběr nové zkoušky podle importované šablony

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.