Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Seznam nastavení (šablon)

Z dialogového okna "Seznam nastavení (šablon)" se vybírá aktuální "Nastavení", podle kterého bude probíhat výpočet a posouzení příslušné úlohy, popř. "Šablona", která určuje podobu geologické dokumentace.

Seznam obsahuje dva typy nastavení/šablon:

  • základní, které jsou součástí dodávky programu a nelze je editovat ani mazat,
  • uživatelské, které si uživatel definuje sám.

Seznam je platný pro všechny programy GEO5, pouze některá Nastavení mohou být omezena na určitý program.

Pro přehlednost jsou v "Seznamu nastavení (šablon)" viditelná jen Nastavení (Šablony), která jsou označena v "Správci nastavení (šablon)" jako viditelná. Při prvním spuštění programu je viditelnost Nastavení (Šablon) určena podle země určení, dále si program pamatuje změny zadané uživatelem.

Ve většině zemí stačí pro efektivní práci s programy GEO5 vytvořit jedno resp. několik "Nastavení" popř. "Šablon" - poté již stačí při řešení jednotlivých úloh zvolit příslušné Nastavení nebo Šablonu. Metody výpočtu, hodnoty koeficientů a metodiku posouzení dále není nutné zadávat, což vede k přehledné a zjednodušené práci s programem.

Dialogové okno "Seznam Nastavení výpočtu"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.