Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Posouzení podle mezních stavů

Při posouzení podle mezních stavů jsou parametry hornin (úhel vnitřního tření popř tangenta úhlu vnitřního tření, soudržnost) redukovány dílčími součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty". Posouzení má tvar:

kde:

Tact

-

posouvající síly na smykové ploše (aktivní)

Tres

-

pasivní síly na smykové ploše

γs

-

součinitel celkové stability konstrukce (zadává se v záložce "Stabilitní výpočty")

Při výpočtu polygonální smykové plochy se spočtená hodnota srovnává se 100% využitím (rovnovážný stav bez rezervy využití). Porovnání je dáno vztahem:

kde:

SF

-

stupeň stability spočtený s redukovanými parametry zemin

SFs

-

požadovaný stupeň stability

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.