Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" program přebírá zatížení spočtené v rámu "Výpočet". Lze vybrat typ výpočtu:

  • svislý směr
  • výpočet vnitřních sil na převázce - ve vodorovném řezu

Dále se zadává číslo výpočtu zatížení, popřípadě obálka všech provedených výpočtů.

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Maximální hodnoty spočtených vnitřních sil jsou zobrazeny ve výstupním okně. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků výpočtu.

Při výpočtu ve svislém směru program umožňuje dále vybrat vyšetřovaný úsek (za předpokladu že je zadáno osamělé plošné přitížení), nebo rovnou počítat obálku vnitřních sil přes všechny úseky.

Rám "Dimenzování" - svislý směr

Při výpočtu ve vodorovném směru (výpočet vnitřních sil na převázce, resp. na 1 bm hloubky konstrukce) se zadává modul reakce podloží zeminy v dané hloubce.

Program umožňuje zobrazení zatížení, ohybového momentu, normálové síly a posouvající síly - podobu vykreslení volíme v části "Zobrazení". Volba "Maximální hodnoty" skryje všechny hodnoty kromě maximálních hodnot veličin.

Na obrázku je také část obrysu konstrukce vyznačena tlustou čarou - je to část šachty, která se deformuje směrem do zeminy. V této části je uvažováno podloží při výpočtu konstrukce polygonální metodou.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování - převázka

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.