Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu "Patky CPT" se zadává pouze objemová tíha zeminy γ a objemová tíha saturované zeminy γsat. Tyto charakteristiky jsou použity pro výpočet geostatického napětí, resp. vztlaku.

Rám "Zeminy" není dostupný při výpočtu únosnosti metodou Meyerhof (CPT i SPT).

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.