Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Sedání - nelineární zatěžovací křivka (Masopust)

V rámu "Sedání"  se zobrazuje zatěžovací křivka piloty. V rámu lze provést více výpočtů.

V rozbalitelném seznamu se volí typ uvažovaného zatížení (výpočtové, provozní). Dále lze zadat součinitel vlivu ochrany dříku piloty. Výpočet zatěžovací křivky piloty je proveden vždy do limitního sednutí 25 mm.

Výpočet je proveden podle zvolené teorie výpočtu sedání (nelineární). Použité teorie se volí v záložce "Piloty". V rámu je v dolní části umístěna tabulka, ve které lze přímo kliknutím myší editovat zadané  parametry. Tlačítka "Editace a, b", "Editace e, f" a "Editace Es" otevírají dialogová okna s nápovědou k zadávaným parametrům regresních součinitelů a sečnového modulu deformace. Z příslušného dialogového okna lze stisknutím tlačítka "OK" předat zadané parametry pro danou vrstvu do tabulky.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části desktopu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka piloty) se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Sedání" - nelineární zatěžovací křivka piloty (Masopust)

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.