Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Vnitřní klouby

Rám "Vnitřní klouby" obsahuje tabulku se seznamem zadaných vnitřních kloubů. Přidání vnitřních kloubů se provádí v dialogovém okně "Nové vnitřní klouby". V dialogovém okně se zadává číslo linie umístění vnitřního kloubu a typ vnitřního kloubu (volný, pružný).

Vnitřní kloub je okrajová podmínka, která umožňuje přesně modelovat situaci, kdy podél linie mezi dvěma částmi desky je průhyb ve svislém směru na obou stranách hranice identický (vazba), zatímco pootočení kolem os x a y jsou v jednotlivých částech nezávislá. Vnitřní kloub může být předepsán na libovolné linii tvořící hranici mezi dvěma makroprvky. Podmínka pro rotaci kolem linie kloubu může být volná, nebo pružná s tuhostí Kϕ,T.

Zadané nosníky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Vnitřní klouby"

Dialogové okno "Nové vnitřní klouby"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.