Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Oblasti bez redukce

Rám "Oblasti bez redukce" obsahuje tabulku se seznamem zadaných oblastí.

Zadávání oblastí bez redukce pevnostních parametrů je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Tato funkce dovoluje při výpočtu stability definovat oblasti, v nichž nedochází k redukci pevnostních parametrů phi a c. Oblasti bez redukce se zadávají v dané fázi polygonem bodů. Redukce pevnostních parametrů phi a c je zamezena u každého prvku, který alespoň částečně zasahuje do oblasti.

Pomocí oblastí bez redukce pevnostních parametrů můžeme vyřešit situace, kdy stabilitní výpočet nevede ke vzniku globální smykové plochy a mechanizmus porušení a související hodnota stupně stability je z tohoto důvodu nevěrohodná.

Funkci můžeme použít pro materiálové modely přípustné při analýze stability, tedy

  • Mohr-Coulomb
  • Modifikovaný Mohr-Coulomb
  • Drucker-Prager

Ostatní materiálové modely nejsou ve při analýze stability přípustné.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.