Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Wymiarowanie grodzic plastikowych (winylowych)

Sprawdzenie grodzic winylowych

Grodzice winylowe sprawdzane są na zginanie i na ścinanie. Zginanie sprawdzane jest dla momentu maksymalnego Mmax, ścinanie dla maksymalnej siły tnącej Qmax. Siły wewnętrzne liczone są na sztukę.

Wyznaczone siły wewnętrzne mogą być przemnożone przez współczynnik redukcyjny nośności przed przeprowadzeniem wymiarowania. Współczynnik ten odzwierciedla stopień niepewności określania teoretycznych wartości sił wewnętrznych i zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji.

Sprawdzenie na zginanie:

Nośność przekroju na zginanie wyznaczana jest z następującego wyrażenia:

gdzie:

Mmax

-

maksymalna wartość momentu zginającego

Mu

-

nośność na zginanie

Wartość nośności na zginanie Mu wyznaczana jest na sztukę i podawana przez producenta grodzic.

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie:

Nośność przekroju na ścinanie wyznaczana jest z następującego wyrażenia:

gdzie:

Qmax

-

maksymalna wartość siły tnącej

Qu

-

nośność na ścinanie

Wartość nośności na ścinanie Qu wyznaczana jest na sztukę i podawana przez producenta grodzic.

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Wytrzymałość winylu:

Nośności profili podawane są dla materiału o granicznej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej fu = 6300 psi (43,44 MPa). Użytkownik może zmienić tę wartość. W przypadku, gdy użytkownik zmieni wartość wytrzymałości, wartości nośności redukowane są w stosunku odpowiadającym zmianie wartości wytrzymałości.

Literatura:

Grodzice dostępne w katalogu programu:

  • Catalog firmy Everlast Synthetic Products, LLC

(online: https://everlastseawalls.com/seawall-products/vinyl-sheet-piling)

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.