Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Fundament

Ramka "Fundament" pozwala zdefiniować rodzaj (typ) i wymiary fundamentu. Wybrany rodzaj fundamentu z podpowiedzią graficzną wprowadzonych wymiarów wyświetlany jest w lewej części ramki. Wartości można edytować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól, lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów. Ramka Fundament" służy również do definiowania ciężaru objętościowego nadkładu gruntu nad fundamentem.

Istnieje możliwość wyboru następujących typów fundamentów:

  • Osiowa stopa fundamentowa
  • Kołowa stopa fundamentowa
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa
  • Kołowa stopa fundamentowa, schodkowa
  • Ława fundamentowa
  • Osiowa stopa fundamentowa ze skosem
  • Osiowa stopa fundamentowa, schodkowa
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa ze skosem
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa, schodkowa

W programie Fundament bezpośredni profil gruntu definiuje się począwszy od poziomu terenu pierwotnego. Nośność fundamentów zależy natomiast głównie od zagłębienia fundamentu poniżej  poziomu terenu zmodyfikowanego. Jeżeli poziom terenu zmodyfikowanego znajduje się ponad poziomem posadowienia, należy przypisać tę samą głębokość do poziomu terenu zmodyfikowanego i poziomu pierwotnego terenu oraz zdefiniować w podłożu dodatkową warstwę gruntu nasypowego. Ramka "Fundament" umożliwia również zdefiniowanie wysokości fundamentu.

Po wykonaniu, fundament zazwyczaj zasypywany jest gruntem - w ramce "Fundament" należy określić jego ciężar objętościowy (Ciężar objętościowy nadkładu γ1). Jeżeli do obliczeń wykorzystywana jest teoria stanów granicznych, ciężar nadkładu mnożony jest przez współczynnik częściowy γ zdefiniowany w zakładce "Fundamenty bezpośrednie".

Dla fundamentów liczonych w warunkach z odpływem (typ obliczeń wybiera się w ramce "Ustawienia") istnieje możliwość wprowadzenia nachylenia terenu zmodyfikowanego oraz nachylenia podstawy fundamentu. We wszystkich pozostałych przypadkach teren jest poziomy, jedynie podstawa fundamentu może być nachylona.

Ramka "Fundament"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.