Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Menu sterowania

Wyboru pozycji z menu dokonuje się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy, lub alternatywnie, za pomocą klawiatury, naciskając ALT + podkreśloną literę w wybranej pozycji menu.

W środowisku Windows istnieje możliwość zastąpienia niektórych opcji w menu przyciskami na poszczególnych paskach narzędzi lub poleceniami skrótu wprowadzanymi z klawiatury (pod warunkiem, że są wyświetlane obok polecenia w menu - np. Zapisz plik - CTRL+S).

Niektóre z opcji w programie mogą być ustawiane przy pomocy menu - np. "Opcje" programu.

Menu sterowania w programie GEO5

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.