Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Stateczność globalna

Ramka "Stateczność globalna" umożliwia wykonanie analizy sprawdzającej stateczności zbocza po kołowej powierzchni poślizgu. Konieczne jest wprowadzenie parametrów powierzchni poślizgu (definiowanie poprzez: środek i promień lub 3 punkty), oraz metody analizy (Spencer, Bishop).

Naciśnięcie przycisku "Zastąp" pozwala na zdefiniowanie punktów powierzchni poślizgu na pulpicie za pomocą myszki.

Zaznaczenie opcji "Optymalizuj"  pozwala na analizę stateczności najbardziej krytycznej powierzchni poślizgu. Program umożliwia także "zachowanie" lokalizacji końcowych punktów powierzchni poślizgu (poprzez zaznaczenie odpowiednio pola "Zachować lewy punkt powierzchni poślizgu" lub "Zachować prawy punkt powierzchni poślizgu").

"Początkowa powierzchnia poślizgu" umożliwia automatyczne wprowadzanie kołowej powierzchni poślizgu. Następnie obliczenia przeprowadzane są po naciśnięciu przycisku "Oblicz". 

Obliczenia sprawdzające stateczność zbocza przeprowadzane są w zależności od ustawień w ramce "Analiza stateczności":

  • Zgodnie z EN 1997, gdzie obciążenie redukowane jest poprzez częściowe współczynniki obliczeniowe, a obliczenie wykonywane jest z wykorzystaniem teorii stanów granicznych, 
  • Zgodnie z LRFD, gdzie analiza wykonywana jest podobnie jak w teorii stanów granicznych.
  • Według współczynnika bezpieczeństwa / zgodnie z teorią stanów granicznych w zależności od ustawień dokonanych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

W jednym zadaniu istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników analizy stateczności, np. parametry wynikowej powierzchni poślizgu i współczynnik bezpieczeństwa lub zamiennie stopień wykorzystania (dla stanów granicznych). 

Wyniki wyświetlane są po prawej stronie ramki, a zoptymalizowana powierzchnia poślizgu, na ekranie komputera.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku"

Ramka "Stateczność globalna"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.