Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Kopiowanie do schowka

Program umożliwia wykorzystanie schowka Windows na dwa różne sposoby:

  • Istnieje możliwość skopiowania aktualnego widoku pulpitu. Następnie, obraz ten można wstawić do dowolnego edytora (MS Word, Painbrush, Adobe Photoshop, itp.). Kopiowanie rysunków do schowka można wykonać zarówno wykorzystując menu strowania (pozycje "Wyniki", "Kopiuj rysunek") lub za pomocą przycisku na pasku sterowania "Wyniki". Poszczególne parametry można definiować w oknie dialogowym "Opcje" w zakładce "Kopiuj do schowka".
  • Istnieje możliwość skopiowania danych wejściowych programu (parametry gruntu, profile, obciążenia, wpływ wody, teren, itp.). Skopiowane dane można następnie wstawić do tego samego lub innego programu GEO5 w postaci nowego projektu. Kopiowanie do schowka można wykonać zarówno wykorzystując menu sterowania (pozycje "Edytuj", "Kopiuj dane", "Wstaw dane do nowego projektu") lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi "Edytuj".

Można także wykorzystać specjalny GeoSchowek programów GEO5, który pozwala na przesyłanie danych pomiędzy trybami definiowania lub pomiędzy fazami budowy jednego lub różnych programów.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.