0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Współczynniki częściowe

Okno dialogowe "Ustawienia" służy do definiowania współczynników częściowych dla analizy według EN1997.

Lista rozwijana "Podejście obliczeniowe" umozliwia dokonanie wyboru "Podejścia obliczeniowego". W zależności wybranego podejścia okno dialogowe wyświetla współczynniki częściowe do oddzialywań, parametrów gruntowych i oporów, a także współczynniki kombinacyjne do oddziaływań zmiennych.

W części dotyczącej definiowania współczynników do oddziaływań istnieje również możliwość redukcji oddziaływana wody.

"Administrator ustawień" oraz "Lista ustawień" zawierają znaczną liczbę predefiniowanych ustawień dla poszczególnych krajów EU - ustawienia EN 1997 według wybranych załączników krajowych (ZK). W większości krajów, jest zatem zdefiniowane tylko jedno Podejście obliczeniowe zgodnie z załącznikiem krajowym i w odniesieniu do stosowanego programu (rodzaju zagadnienia geotechnicznego). Wiele predefiniowanych ustawień dostępnych jest tylko dla niektórych krajów.

Program umożliwia zdefiniowanie każdego zestawu parametrów cztery razy - dla poszczególnych sytuacji obliczeniowych. Następnie, w obliczeniach, program przyjmuje współczynniki na podstawie sytuacji obliczeniowej wybranej w ramce "Ustawienia fazy".

"Nowe ustawienia” - okno służące do definiowania współczynników cześciowych dla analizy według EN 1997

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.