Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Sejsmika

Ramka "Sejsmika" służy do definiowania parametrów sejsmicznych dla danej fazy budowy.

Inputs for Earthquake analysis

W celu przeprowadzenia analizy sejsmicznej konieczne jest:

  • Dokonanie wyboru rodzaju fali przychodzącej: tylko drgania poziome (fala tnąca), tylko drgania pionowe (fala ciśnieniowa) lub kombinacja tych dwóch rodzajów fal;
  • Dokonanie wyboru warunku brzegowego;
  • Zdefiniowanie akcelerogramu (historii przyspieszenia w czasie) fali przychodzącej.

Akcelerogram (propagacja fali) jest zawsze wprowadzany na dolnej krawędzi modelu numerycznego. Użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię.

Wybór rodzaju fali przychodzącej

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.