Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Przemieszczenie względne

Definicja terminu przemieszczenia względnego wynika z rysunku. Program przeszukuje obszary na budynkach z maksymalnym względnym przemieszczeniem w górę, jak i w dół. Niewątpliwe, z punktu widzenia uszkodzeń budynku, najbardziej krytyczne jest uszkodzenie w górę prowadzące do "otwarcia przy rozciąganiu" budynku.

Przemieszczenie względne

Weryfikacja maksymalnego przemieszczenia względnego po lewej stronie - poniższe tabele przedstawiają listę najwyższych wartości zalecanych przez literaturę.

Typ budowli

Typ uszkodzenia

Największe względne ugięcie  Δ/l

Burland i Wroth

Meyerhof

Polshin i Tokar

ČSN          73 1001

Niezbrojone ściany nośne

Pęknięcia w ścianach

Dla  L/H = 1 - 0,0004

Dla  L/H = 5 - 0,0008

0,0004

0,0004

0,0015

Pęknięcie w konstrukcjach nośnych

Dla  L/H = 1 - 0,0002

Dla  L/H = 5 - 0,0004

-

-

-

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.