Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Wymiarowanie

W ramce "Wymiarowanie", program wyznacza siły wewnętrzne w ścianach szybu oraz w pierścieniach usztywniających na podstawie obciążeń, wyznaczonych wcześniej w ramce "Analiza". W ramce "Wymiarowanie" wykonywane są dwa rodzaje analizy:

  • wyznaczanie sił wewnętrznych w kierunku pionowym
  • wyznaczanie sił wewnętrznych w pierścieniach usztywniających lub na zadanej głębokości (dla szybów bez pierścieni)

Obliczenia wykonywane są dla wybranych obciążeń lub obwiednie sił wewnętrznych tworzone są na podstawie wszystkich zdefiniowanych obciążeń (przypadków obciążeń).

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w każdym zadaniu. Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych wyświetlane są w ramce, w dolnej części ekranu. Przycisk "Szczegółowo" z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe, w którym pokazane są szczegółowe wyniki analiz.

Podczas analizy sił wewnętrznych w kierunku pionowym, program program umożliwia wybór konkretnych przekrojów (uwzględniając, że dodane jest obciążenie lokalne istnieje możliwość definiowania większej liczby przekrojów). Możliwe jest też wyznaczenie obwiedni sił wewnętrznych dla wszystkich przekrojów.

Ramka "Wymiarowanie" - kierunek pionowy

W celu przeprowadzenia analizy w kierunku poziomym (siły wewnętrzne w pierścieniach usztywniających lub na zadanej głębokości), należy zdefiniować wartości modułu reakcji podłoża dla gruntu na danej głębokości.

Program wyświetla obciążenia, momenty zginające i siły tnące - sposób wizualizacji można zdefiniować w ramce "Wizualizacja". Wybór opcji "Wartości maksymalne" powoduje ukrycie wszystkich wyznaczonych wartości poza maksymalnymi.

Część rysunku zaznaczona jest linią pogrubioną - jest to ta część szybu, która odkształca się w stronę gruntu. W tej strefie sprężynki podłoża uwzględniane są z zastosowaniem metody poligonów.

Ramka "Wymiarowanie" - pierścień usztywniający

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.