Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Ręczna klasyfikacja gruntów

To okno dialogowe umożliwia określanie parametrów gruntu, które są następnie dodawane do katalogu gruntów. Przycisk "OK" przełącza z powrotem do okna dialogowego "Klasyfikacja gruntu" z ustawieniami i sklasyfikowanymi gruntami.

Okno dialogowe "Ręczna klasyfikacja gruntów"

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.